Avtocesta A2 (DARS) in Carnium – trdovratno

 lokacija mostu na avtocesti A2
 označena so tri mesta:

  • Brdo, vladni protokolarni objekti
  • mesto Kranj
  • most na avtocesti A2

Teroristično ali diverzantsko dejanje?

Dejstva:

  1. most avtoceste A2 čez reko Kokro v Britofu pri Kranju ima dva podporna zidova (levi in desni breg reke Kokre)
  2. vrtanje lukenj v nosilno konstrukcijo mostu (pri desnem podpornem stebru) in zmanjšanje njene osnovne funkcije

Kako lahko to dejanje poimenujemo?

Kaj si o tem misli DARS, ki upravlja z avtocestno infrastrukturo?

Kaj si o tem mislijo tuje in domače varnostne službe?

Ko se je predsednik Rusije, Vladimir Vladimirovič Putin, peljal čez ta most, se njegove varnostne službe teh nevarnosti zelo verjetno niso zavedale.

Dejanje so izvedli člani Jamarske reševalne službe Slovenije, ki so obenem člani Carniuma.

Strokovnjaki so si ogledali poškodovana mesta, ki so nastala z vrtanjem. Njihova ocena je, da so mesta vrtanj natančno določena in popolnoma v skladu z načrtom za popolno uničenje nosilnega segmenta vozišča. Takšna mesta poznajo samo strokovno usposobljene osebe za rušenje objektov, pa tudi osebe s specialnimi znanji, teroristi in diverzanti. Spraševali so se, ali takšna oseba morda deluje v JD Carnium? Odgovor je DA, v JD Carnium deluje vsaj ena takšna oseba.

Poglejmo si fotografije, ki dokazujejo in potrjujejo zgornje navedbe.

tri luknje v betonski steni 
 na fotografiji je evidentno, da je podporni zid poškodovan na vsaj treh mestih, kjer so izvrtane luknje v betonu

(pri napisu 4TUNA)

 čemu vesel nasmeh?

morda zato, ker nam nihče nič ne more?

temu nekateri pravijo tudi “afne guncat”
 člani Jamarske reševalne službe Slovenije tvorno sodelujejo pri uničevanju in povzročanju nevarnosti na avtocesti A2 in pripadajočih objektih in infrastrukturi 1/3
 člani Jamarske reševalne službe Slovenije tvorno sodelujejo pri uničevanju in povzročanju nevarnosti na avtocesti A2 in pripadajočih objektih in infrastrukturi 2/3
 člani Jamarske reševalne službe Slovenije tvorno sodelujejo pri uničevanju in povzročanju nevarnoszi na avtocesti A2 in pripadajočih objektih in infrastrukturi 3/3
to je oseba, ki je pripeljala lestev, da so lahko vrtali luknje v nosilni element mostu
   označeno mesto trajne poškodbe na nosilnem elementu mostu ob desnem podpornem stebru 1/5
označeno mesto trajne poškodbe na nosilnem elementu mostu ob desnem podpornem stebru 2/5
označeno mesto trajne poškodbe na nosilnem elementu mostu ob desnem podpornem stebru 3/5
označeno mesto trajne poškodbe na nosilnem elementu mostu ob desnem podpornem stebru 4/5
   označeno mesto trajne poškodbe na nosilnem elementu mostu ob desnem podpornem stebru 5/5

#bojan, #stanek, #matjaž, #rogelj, #diverzija, #diverzant, #terorizem, #rušenje, #eksplozija, #detonacija, #vrtanje, #vlada, #padec

 

https://ksprimskvo.com

Leave A Reply

You must be logged in to post a comment.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.